• 08138202999
  • 08138202998

منبع‌ اشعه x و آشکارساز‌ دور یک‌ مرکز‌ چرخش‌ حول سر بیمار می‌چرخند‌ و به این ترتیب‌ تصاویر‌ پایه‌ای یا تصاویر‌ خام‌ به دست می‌آید. برنامه‌های نرم افزاری‌ با الگوریتم‌‌های پیچیده و با استفاده از داده‌های خام‌ اولیه تصاویر‌ را از سه بعد بازسازی‌ می‌کنند و همچنین‌ ارائه حجمی‌ ناحیه مورد نظر‌ ر ا امکان پذیر‌ می‌نمایند.

کاربردهای CBCT
1- طرح درمان ایمپلنت
مهمترین کاربرد CBCT در طرح درمان و ارزیابی محل جایگذاری ایمپلنت های دندانی می باشد تصاویر CBCT اندازه گیری ارتفاع و عرض و زاویه استخوانی فک و همچنین ارزیابی ساختارهای حیاتی نظیر کانال عصب دندانی در فک پایین و موقعیت سینوس و بینی در فک بالا را امکانپذیر می کنند.

2- تعیین مکانی مولر سوم یا دندان عقل
تعیین رابطه کانال عصبی دندان فک پایین با ریشه دندانهای مولرسوم در هنگام در نظر داشتن کشیدن دندان و تلاش برای کم نمودن آسیب احتمالی به عصب که ممکن است منجر به از دست رفتن دائمی حس یک سمت لب پایین گردد دارای اهمیت است تصاویر CBCT با ارائه جحمی و علامت گزاری مسیر عصب دندانی تحتانی مشاهده مناسبی از رابطه مولرسوم با کانال عصبی را فراهم می کند.

3- تعیین موقعیت دندان نهفته و رویش نیافته
CBCT در تعیین موقعیت دقیق دندان نهفته جهت دسترسی جراحی بهتر و سریع تر و همچنین ارتباط ان با ریشه های مجاور و بررسی وجود آنومالی یا ضایعه اطراف دندان نهفته کمک کننده است.

4- بررسی مفصل تمپورومندیبولار
تصویر برداری CBCT با فراهم نمودن تصاویر سه بعد از مفصل فک و ساختارهای احاطه کننده به طرح درمان مناسب بیماران با علائم و نشانه های مفصل فک مانند درد و صدای مفصلی کمک فراوان می کند.
5- بررسی ضایعات پاتولوژیک
اسکن های CBCT در ارزیابی موقعیت و ابعاد میزان گسترش ضایعات فک و صورت کمک کننده است و تاثیر ضایعه به دندانهای مجاور و همچنین به ساختارهای حیاتی را به دقت نمایش می دهد.