• 08138202999
  • 08138202998

مفهوم تکنیک‌ موازی این است که گیرنده اشعه x به موازات محور طولی‌ دندان‌ها قرار گرفته و پرتو عمود بر دندان‌ها و گیرنده تصویر‌ تابیده می‌شود. در این روش‌ دیستورشن‌ یا بدشکلی‌ تصویر به حداقل رسیده و دندان‌ها و استخوان‌ حمایت کننده را در رابطه آناتومیک‌ حقیقی‌ آن‌ها نشان می‌دهد. چندی پیش یا حتی امروزه در برخی مراکز رادیوگرافی پری اپیکال به روش نیمسازتهیه می گردید که بیمار باید فیلم را در دهان خود بدون تکان دادن و جابجایی نگاه می داشت..
مزایای روش موازی نسبت به روش نیمساز :
1-بیشتر بیماران بعلت استرس یا درد قادر به انجام اینکار نیستند همچنین افراد مسن نمیتوانند بطور صحیح اینکار را انجام دهند.
2-همچنین زاویه دادن برای انجام گرافی برای کارشناسان غیر مجرب مشکل بوده و امکان تکرار گرافی را بالا می برد
3-روش پارالل اندازه طول دندان را نزدیکتر به واقعیت به تصویر میکشد.
روش تهیه رادیوگرافی با تکنیک موازی: انجام آن با فیلم نگهدارهای داخل دهانی XCP ((Extension cone paralleling صورت میگیرد.این فیلم نگهدارها شامل : بایت بلاک پلاستیکی (bite block) میله راهنما ویک حلقه هدف گیر (aiming ring ) این اجزا باید بطور صحیح نصب گردد،یعنی بایت بلاک و فیلم درمرکز رینگ باشند.

نگهدارنده ها سه نوع دارد که شامل قدامی- خلفی و بایت وینگ می باشدکه برای راحتی تکنسین هر کدام به یک رنگ ساخته شده است

برای انجام گرافی پری اپیکال کل دندانها حفره دهان را به 4 ناحیه تقسیم می کنند که با 14 فیلم بررسی میشود.

دراین مرکز رادیوگرافی ها به روش دیجیتال و با استفاده از سنسور فسفرپلیت(PSP) انجام می گیرد.
رادیوگرافی دیجیتال به روشی گفته می شود که یک سنسور حساس به اشعه ایکس به جای فیلم رادیوگرافی در دهان بیمار قرارمی گیرد.تصویربرداری دیجیتال دندانی توسط دو سیستم سنسورهای RVG و اسکنرهای فسفر پلیت انجام می پذیرد.
سنسورهای فسفر پلیت
سنسورهای فسفر پلیت بی سیم بوده و ضخامت آنها حتی از فیلمهای رادیوگرافی نیز کمتر است.روش کار در فسفرپلیت ها بسیار شبیه به روش تصویر برداری با فیلم می باشد.بعد از تصویر برداری ،سنسور از دهان بیمار خارج می شودوبوسیله دستگاه اسکنراسکن شده وروی مانیتور کامپیوتر نمایش داده می شود
مزیت های رادیوگرافی دیجیتال
دیدن سریع عکس:
این مزیت در طی بیشتر درمان ها و به طور ویژه در طی روند گذاشتن ایمپلنت، درمان ریشه و همچنین آموزش بیمار بسیار مطلوب می باشد.
ذخیره اطلاعات:
ذخیره آسان و پخش الکتریکی عکس های دیجیتال اجازه ارتباط بهتر با دیگر دندانپزشکان را می دهد تا به راحتی بتوانند مقایسه و بررسی بعدی را انجام دهند.
کاهش پرتو:
براساس نوع رادیوگرافی مورد استفاده، پرتوتابشی به بیمار به میزان زیادی نسبت به روش های قدیمی کاهش می یابد
حذف مواد شیمیایی و تاریکخانه:
نگهداری محلول های ظهور و ثبوت فیلم وحفظ شرایط تاریکخانه ، تعیین می کند که چرا تصاویر رادیوگرافی با فیلم می تواند حذف و تبدیل به رادیوگرافی دیجیتال شوند.