• 081-38202999
  • 081-38202998
رادیوگرافی پری آپیکال (Periapical)

یکی از پرکاربردترین تصویربرداری ها برای دندانپزشک می باشد، رادیوگرافی پری آپیکال باید تمام دندان و استخوان اطراف آن را نشان دهد. در این مرکز رادیوگرافی ها به روش دیجیتال و با تکنیک موازی تهیه می شود.

بیشتر بخوانید
بایت‌ وینگ (Bitewing)

تصاویر بایت وینگ تاج دندان های فک بالا و فک پائین و لبه استخوان فک را نمایش می دهد. تصاویر بایت وینگ برای تشخیص مراحل اولیه پوسیدگی های اینترپروگزیمال و پیش از اینکه از نظر بالینی مشاهده شوند ارزشمند می باشند.

بیشتر بخوانید
رادیوگرافی ‌اکلوزال‌(Occlusal)

این رادیوگرافی منطقه‌ وسیعی‌ از قوس‌ دندانی‌ را نمایش‌ می‌دهد.‌ همچنین‌ در هنگامی که‌ بیمار قادر نباشد دهان خود را به قدر‌ کافی برای تهیه‌ تصاویر‌ پری ‌آپیکال‌ باز کند مفید‌ می‌باشد.

بیشتر بخوانید
پانورامیک‌(Panoramic)

این تصویر‌ برداری‌ اغلب‌ به عنوان‌ یک تصویر‌ ارزیابی‌ اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. که می‌تواند یک دید کلی را تأمین‌ نماید یا در تعیین‌ نیاز به انواع دیگر‌ تصویر‌برداری‌ ها کمک‌ کند.‌ این رادیوگرافی‌ برای بیمارانی‌ که روند‌ تصویر‌ داخل دهانی را تحمل‌ نمی‌کنند‌ مفید می‌باشد

بیشتر بخوانید
رادیوگرافی لترال سفالومتری (Lateral Cephalometry)

رادیوگرافی لترال سفالومتری معمولاً برای ارزیابی و طرح درمان ارتودنسی تهیه میگردد و برای بررسی ارتباط ساختارهای دهانی، صورتی مفید است. این رادیوگرافی یک تصویر نیم رخ از استخوانهای صورت در حالت استاندارد ارائه می دهد.

بیشتر بخوانید
CBCT

تصویر‌برداری CBCT مخفف کلمه Cone Beam Computed Tomography که قابل توجه‌ ترین‌ پیشرفت فناوری‌ در تصویربرداری‌ فک و صورت‌ می‌باشد.‌ در این تصویر‌برداری‌ یک منبع‌ اشعه X که اشعه واگرای مخروطی یا هرمی شکل‌ ساتع‌ می‌کند به کار می‌رود در مقابل آن یک آشکار‌ ساز اشعه x قرار دارد که پرتوهای‌ عبور کرده از بدن بیمار‌ را دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

رادیوگرافی داخل دهانی (Intraoral Radiography)


رادیوگرافی های داخل دهانی با قرار دادن گیرنده دیجیتال در دهان بیمار و اکسپوز اشعه x تهیه می شوند این رادیوگرافی ها نمایی با جزئیات بالا از دندان ها و استخوان فراهم می کند و برای ارزیابی پوسیدگی ها و بیمارهای لثه و ضایعات عفونی اطراف ریشه دندانها مناسب ترین می باشند.

رادیوگرافی خارج دهانی (Extraoral Radiography)


رادیوگرافی خارج دهانی با استفاده از گیرنده های تصویر برداری در خارج از دهان بیمار و تابش پرتو در مسیر خاص تهیه می شوند و امکان ارزیابی نواحی وسیع تری از فک و صورت را فراهم می کنند رادیوگرافی پانورامیک رادیوگرافی لترال سالومتری رادیوگرافی سفالومتری خلقی قدامی این رادیوگرافی برای بررسی عدم تقارن صورت و ارزیابی رابطه فک بالا و پایین کاربرد دارد.

توموگرافی سه بعدی(CBCT):


در تصویر‌برداری CBCT یک منبع‌ اشعه X و در مقابل آن یک آشکار‌ ساز اشعه x قرار دارد که دور یک‌ مرکز‌ چرخش‌ حول سر بیمار می‌چرخند‌، تصاویر‌ پایه‌ای به دست می‌آید و بوسیله نرم افزارهای کامپیوتری تبدیل به تصاویر سه بعدی می شود.